HỎI - ĐÁP


Câu hỏi thường gặp

  • Chế độ bảo hành ở công ty như thế nào?
  • Chịu trách nhiệm về hệ thống điện toàn nhà máy - Đảm bảo các dây chuyền sản xuất vận hành ổn định, đảm bảo tiến độ sản xuất. - Lên kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ.

  • Danh sách cửa hàng, đại lý của công ty
  • Chịu trách nhiệm về hệ thống điện toàn nhà máy - Đảm bảo các dây chuyền sản xuất vận hành ổn định, đảm bảo tiến độ sản xuất. - Lên kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ.

  • Thông tin về dịch vụ bảo hành, sửa chữa máy móc
  • Chịu trách nhiệm về hệ thống điện toàn nhà máy - Đảm bảo các dây chuyền sản xuất vận hành ổn định, đảm bảo tiến độ sản xuất. - Lên kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ.

QUẢNG CÁO